Eetstoornis coach Rosella Berghuis en haar collega eetstoornis coach Martine Hendriksen

Het RED Coaching Programma

Door de intensieve samenwerking met specialisten zoals een eetstoornis coach, kunnen Rosella Berghuis en haar collega Martine Hendriksen je verder helpen. Door de ervaring die ze hebben vanuit de Diëtistenpraktijk Rosella Berghuis, hebben zij alle kennis in huis om het RED Programma voor een ieder die kampt met een eetstoornis te begeleiden. Ook als deze eetstoornis nog niet is vastgesteld.

Welke verschillende eetstoornissen zijn er?

Stoornissen in het eetgedrag hebben vaak psychologische oorzaken. Mensen met een eetstoornis hebben vaak geen controle over hun leven, dus proberen ze op zijn minst één gebied onder controle te krijgen: voeding en gewichtsverlies. Soms zien ze eten als een manier om te troosten of om te gaan met emoties.

Eetstoornissen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en komen het meest voor in de leeftijdsgroep van 15-30 jaar. Maar ook steeds meer kinderen en jongvolwassenen krijgen te maken met eetstoornissen.

Verschillende eetstoornissen:

Anorexia nervosa
Boulimia nervosa
Binge eating disorder
Eetstoornis NAO
Orthorexia nervosa

Een eetstoornis herkennen

Eetstoornissen die niet direct (uiterlijk) zichtbaar zijn, zoals boulimia en eetbuistoornis, zijn ‘onzichtbare eetstoornissen’. Mensen met deze eetstoornissen lijden vaak in stilte.

De meeste mensen met een eetstoornis hebben een vertekend lichaamsbeeld en angst om aan te komen. Om gewichtstoename te voorkomen, zien we vaak dat cliënten met een eetstoornis constant letten op wat ze eten, overmatig sporten, laxeermiddelen gebruiken of overgeven. Gewicht wordt uiteindelijk hun obsessie, diëten, sporten of overgeven.

Hulp van een eetstoornis coach

Eetstoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die niet vanzelf overgaan. In sommige gevallen is het te laat om hulp te zoeken, waardoor mensen niet herstellen of zelfs overlijden. Omdat eetstoornissen zo ernstig zijn, is het belangrijk om behandeling te zoeken. Dieetkwesties worden vaak geheim gehouden voor de omgeving, maar ze duiken altijd op na verloop van tijd. Familie en vrienden voelen zich vaak machteloos omdat ze iemand niet (opnieuw) kunnen dwingen om goed met eten en gewicht om te gaan. De hulp van een eetstoornis coach kan helpen het evenwicht te herstellen.

Online eetstoornis coach

Online hulp eetstoornis

Door de online hulp en begeleiding die wij bieden bij een eetstoornis, is op vele verschillende momenten en vanaf bijna elke plek het RED Coaching programma te volgen. Benieuwd naar de kosten? Klik hier.